Načela družbene odgovornosti
Načela družbene odgovornosti

Podjetje Hofer se je v preteklih 10 letih v Sloveniji razvilo v trajnostno naravnanega trgovca z živili, ki prevzema odgovornost vzdolž celotne poslovne verige. Od leta 2014 vse obstoječe in načrtovane ukrepe združujemo v naši trajnostni iniciativi Danes za jutri.

Zavezujoč temelj za naše celostno trajnostno ravnanje ter razumevanje odgovornosti in odgovornega vodenja podjetja predstavljajo naša "Načela družbene odgovornosti". 

Več o naši odgovornosti do kupcev, dobavne verige, zaposlenih, družbe in okolja si lahko ogledate tukaj:

Kot del skupine ALDI Süd smo pri Hoferju julija 2016 javnosti prvič predstavili "Mednarodno poročilo o odgovornosti podjetja" (na kratko CR poročilo), v katerem povzemamo rezultate dela doseženega onkraj meja držav članic našega podjetja. Podkrepljeno s številnimi konkretnimi primeri poročilo povzema naše pretekle kot tudi prihodnje cilje na tem področju. Poročilo v izvirniku (nemški ali angleški jezik) najdete na povezavi: http://cr.aldisouthgroup.com.

ALDI SÜD kot mednarodno delujoče podjetje zavezuje dolžnost, da deluje odgovorno in zakonito. S to odgovornostjo se soočamo kot podjetje in del družbe in s tem trajno zagotavljamo našo poslovno uspešnost. Etični kodeks povzema bistvena načela in pravila našega delovanja, ki se jih držimo pri vsakdanjih medsebojnih odnosih, odnosih s kupci in poslovnimi partnerji in je obvezujoč za vse sodelavce po vsem svetu. Več si lahko ogledate tukaj:

Za lepšo prihodnost otrok
Za lepšo prihodnost otrok
 
Radi beremo
Radi beremo
 
Za medeno prihodnost
Za medeno prihodnost