Ljudje
Ljudje

Za ljudi in okolje – naša zaveza okoljskim standardom v proizvodnji

Prostovoljno podpiramo cilje kampanje Detox, ki jo je zasnovala okoljevarstvena organizacija Greenpeace, v okviru katere se zavzema za zmanjšanje škodljivih vplivov kemikalij na človeka in okolje, ki se uporabljajo pri proizvodnji oblačil in obutve.

Skupaj z organizacijo Greenpeace smo zasnovali obsežen seznam meril, ki določa visoka okoljska merila za proizvodnjo oblačil in obutve. Tako smo se prostovoljno zavezali cilju, da od leta 2020 v tekstilni in obutveni industriji določenih kemikalij ne bomo več uporabljali.

Zavedamo se, da je razumevanje in sprejemanje zahtev kampanje Detox za vse vpletene strani dolgotrajen proces. Skupaj z našimi poslovnimi partnerji smo si zadali izziv, da si še naprej dejavno prizadevamo za trajnostno oblikovana okoljska in socialna merila v državah proizvajalkah.

Več informacij o zavezi v angleškem jeziku je na voljo tukaj.

Projekt CO2
Projekt CO2
 
Karitas zbiralna akcija
Karitas zbiralna akcija
 
Nasmeškotki
Nasmeškotki