Ljudje
Ljudje

FAIRTRADE pri skupini Hofer

FAIRTRADE si prizadeva za odpravljanje revščine in krivic na področju svetovne trgovine in s tem za pravičnejše predpise na področju proizvodnje. Znak kakovosti FAIRTRADE zagotavlja, da mali kmetje v zadrugah poleg plačila po vnaprej določenih najnižjih cenah prejmejo tudi denarno premijo FAIRTRADE. Od denarne premije FAIRTRADE imajo hkrati korist tudi mezdni delavci in delavke na plantažah. Delavci in delavke lahko v sklopu komitejev soodločajo, za kaj bodo porabili sredstva iz denarne premije FAIRTRADE. Pri tem gre za projekte, ki so predvsem v dobro družinam in skupnostim delavcev in delavk.

Denarna premija FAIRTRADE je med drugim investirana v:

  • socialne namene, kot je izboljšanje zdravstvenega varstva,
  • popravilo hiš ali
  • izboljšanje oskrbe s pitno vodo ter
  • izobraževanje in dodatno usposabljanje.
Projekt CO2
Projekt CO2
 
Karitas zbiralna akcija
Karitas zbiralna akcija
 
Nasmeškotki
Nasmeškotki