Ljudje
Ljudje

Pri HOFERju se zavzemamo za varnost

Pri skupini HOFER se že nekaj let ukvarjamo z odgovornimi pogoji v proizvodnji. Zrušenje tovarne v Bangladešu leta 2013, ko je več kot 1.100 ljudi izgubilo življenje, pa je še dodatno razplamtelo pogovore o varnosti delavcev v državah dobaviteljicah.

Podjetje HOFER je skupaj s poslovno skupino ALDI Süd socialne standarde pri proizvodnji definiralo kot stalen del politike družbene odgovornosti. Ti standardi določajo minimalne zahteve, ki pa jih – kjer je le mogoče – želimo preseči. Naš odnos do dobaviteljev je jasen: kljub temu, da so cene izdelkov v trgovinah ugodne, zaradi tega ne sme trpeti delavec v državi, v kateri je bil izdelek narejen.

Več o socialnih standardih poslovne skupine ALDI v proizvodnji preberite tukaj.

Izboljševanje delovnih pogojev

Pri skupini HOFER si že vrsto let prizadevamo za izboljšanje socialnih standardov pri proizvodnji izdelkov, zato dosledno in aktivno prispevamo k izboljševanju delovnih pogojev. Naše jasno določene zahteve so že vodile do številnih preverjanj na različnih lokacijah. Skupaj z našimi dobavitelji smo se tudi pridružili prostovoljni mednarodni pobudi Foreign Trade Association (FTA)/Business Social Compliance Initiative (BSCI) in se zavzemamo za:

 • prepoved dela otrok,
 • prepoved prisilnega dela in disciplinskih ukrepov,
 • prepoved vseh vrst diskriminacije,
 • človeka dostojno ureditev delovnega časa in nadur,
 • skrb za zdravje in varnost na delovnem mestu,
 • plačilo, ki ustreza zakonsko določeni najnižji zajamčeni plači oziroma veljavnim panožnim standardom,
 • svobodo zborovanja,
 • pravico do kolektivnih pogajanj ter
 • upoštevanje okoljevarstvenih in varnostnih vprašanj.

Naši dobavitelji morajo v državah, v katerih je možnost kršitev večja, izvajati vedno večje število preverjanj upoštevanja socialnih standardov v tovarnah, kjer proizvajajo izdelke za nas. Pri teh preverjanjih, ki jih opravijo pooblaščeni inštituti, se preverjajo na primer socialna merila, kot so delo otrok, prisilno delo, plačilo in delovni čas. Rezultati teh več stotih preverjanj so podvrženi našemu letnemu nadzoru. Poleg tega pa tudi sami opravljamo preverjanja v številnih tovarnah. V ta obširen nadzorni program vključujemo vedno več izdelkov.

Dodatni ukrepi v Bangladešu

Standardi v tovarnah še niso povsod zadovoljivi. Prav v Bangladešu so zakonski in gospodarski pogoji zelo slabi. Zato načrtujemo oziroma smo že uvedli številne dodatne ukrepe:

 • Poslovna skupina ALDI Süd je skupaj s številnimi drugimi velikimi podjetji maja 2013 podpisala mednarodni sporazum o požarni varnosti in varnosti objektov v Bangladešu.
 • ALDI Süd in skupina HOFER zahteve iz tega sporazuma še presegata in sta dodatno določila strožje najnižje zahteve za varnost proizvodnih objektov svojih dobaviteljev v Bangladešu. Vse tovarne natančno preverimo in v njih določimo varnostne ukrepe.
 • Poleg nadzora v tovarnah si skupina HOFER in ALDI Süd prizadevata tudi izboljšati odnose med lastniki tovarn in delavci v tovarnah. Leta 2013 smo zato pričeli s programom za usposabljanje v najpomembnejšem proizvodnem obratu v Bangladešu, s katerim želimo olajšati pogajanja med vodstvom in delavci, da bi skupaj rešili težave.
Projekt CO2
Projekt CO2
 
Karitas zbiralna akcija
Karitas zbiralna akcija
 
Nasmeškotki
Nasmeškotki