Ljudje
Ljudje

Osredotočanje na azijske države

Da bi spoštovanje socialnih standardov, predvsem v državah Azije, postalo še preglednejše, je poslovna skupina ALDI Süd oktobra 2012 ustanovila oddelek za družbeno odgovornost v Hongkongu. Tako lahko s svojimi usposabljanji in preverjanji v tovarnah še bolj usmerjeno vplivamo na izboljšave.

Predstavniki ALDI-ja sami obiščemo kitajske in bengalske tovarne, kjer jih skupaj z zastopniki neposrednih dobaviteljev in neodvisnimi ocenjevalci preverimo in ocenimo. Cilj teh preverjanj je, da dobimo vpogled v razmere in napredek v tovarni sami. Program se je začel leta 2011 na Kitajskem, od leta 2013 pa se izvaja tudi v Bangladešu.

Dodatni ukrepi v Bangladešu

Standardi v tovarnah še zmeraj niso povsod zadovoljivi. Prav v Bangladešu so zakonski in gospodarski pogoji zelo slabi. Zato načrtujemo oz. smo že uvedli številne dodatne ukrepe: 

Mednarodni sporazum o požarni varnosti in varnosti objektov

Poslovna skupina ALDI Süd je skupaj s številnimi drugimi velikimi podjetji maja 2013 podpisala mednarodni sporazum o požarni varnosti in varnosti objektov v Bangladešu. Cilj sporazuma je zagotavljanje varnosti delavcev v tekstilnih tovarnah, kar naj bi med drugim dosegli tudi z inšpekcijskimi pregledi neodvisnih strokovnjakov. ALDI Süd je kot članica skupine, odgovorne za izvajanje sporazuma, dejavno sodelovala pri oblikovanju njegovih začetnih ukrepov. Poleg različnih podjetij so v sporazum vključene tudi nevladne organizacije, lokalna in mednarodna združenja ter sindikati.

Strožje minimalne zahteve

ALDI Süd in podjetje HOFER zahteve iz tega sporazuma še presegata in sta za varnost proizvodnih objektov svojih dobaviteljev v Bangladešu določila še strožje najnižje zahteve. Vse tovarne natančno preverimo in uvedemo preventivne ukrepe. Med naše zahteve sodijo tudi obsežni protipožarni sistemi, veljavno gradbeno dovoljenje in izpolnjevanje številnih gradbenih predpisov. Poleg tega od dobaviteljev zahtevamo, da strogo nadzorujejo upoštevanje socialnih standardov in da prijavijo oddajanje del podizvajalcem. Sodelavci v Aziji izvajajo stalna preverjanja, zato lahko sledimo, v kolikšni meri posamezne tovarne upoštevajo naše zahteve.

Projekt izboljšanja tovarn po Aldijevih standardih (ALDI Factory Advancement Project)

Poleg nadzora v tovarnah si HOFER in skupina ALDI Süd prizadevata izboljšati tudi odnose med lastniki tovarn in delavci v tovarnah. Leta 2013 smo zato v proizvodnih obratih v Bangladešu vpeljali program, s katerim želimo izboljšati razumevanje med vodstvom in delavci, da bodo lahko skupaj reševali probleme. Le-ta temelji na preizkušenem pristopu dialoga, ki predstavlja osnovo za izboljšanje delovnih pogojev tekstilnih delavcev v Bangladešu. Delavci in vodje tovarn tako pridobijo spretnosti in znanja, ki jim pomagajo prepoznati in opredeliti težave v delovnem okolju ter poiskati ustrezne rešitve v skladu s svojimi potrebami.

Glavna ideja projekta AFA je, da se v procese dialoga in iskanja rešitev za nastale probleme v proizvodnih obratih, vključi tako delavce kot vodstvene kadre. Udeleženci programa pridobijo spretnosti, ki jih potrebujejo za aktivno komunikacijo in sodelovanje, v proizvodnih obratih pa vzpostavijo organizacijske strukture, ki zagotavljajo trajnostno gospodarjenje. Na usposabljanjih obravnavajo teme, ki med drugim zajemajo tudi vzpostavitev učinkovitih komunikacijskih struktur, požarno varnost, nadure, plače in zasebno finančno načrtovanje.

V pilotni fazi se je dvoletnega programa usposabljanja pod vodstvom skupine, sestavljene iz lokalnih in mednarodnih svetovalcev, udeležilo 20 proizvajalcev, razdeljenih v dve skupini. Pester nabor dejavnosti zagotavlja obravnavanje individualnih potreb v posameznih proizvodnih obratih ter hkrati omogoča izmenjavo in medsebojno učenje.

Več o projektu si lahko preberete v brošuri.

Projekt CO2
Projekt CO2
 
ZBIRALNA AKCIJA OČAL
ZBIRALNA AKCIJA OČAL
 
Za lepšo prihodnost otrok
Za lepšo prihodnost otrok