Ljudje
Ljudje

Motivirani in angažirani sodelavci in sodelavke so naš najpomembnejši kapital

Trenutno v HOFERju v Sloveniji zaposlujemo več kot 1.600 sodelavcev in sodelavk. To pa pomeni za nas kot delodajalca izjemno veliko odgovornost. Zato smo oblikovali mednarodno zavezujoča pravila in vrednote za poštene in spoštljive medsebojne odnose, ki smo se jih zavezali spoštovati v odnosih z našimi sodelavci in sodelavkami. To so predvsem poklicna izpopolnitev, priznavanje dobro opravljenega dela, omogočanje poklicnega razvoja ter tudi nadpovprečno plačilo in varno delovno mesto.

Izobraževanje in usposabljanje na najvišji ravni

V sklopu naše HOFERjeve akademije ponujamo obširne izobraževalne programe in programe za usposabljanje, s katerimi si prizadevamo motivirati, spodbujati in podpirati naše sodelavce in sodelavke. HOFERjeva akademija pri tem skrbi za najvišjo raven izobraževanja in usposabljanja znotraj našega podjetja. Ponuja prilagojene programe in seminarje s poudarkom na socialnih, osebnostnih, metodoloških in strokovnih kompetencah.

V rednih časovnih intervalih preverjamo tudi stopnjo zadovoljstva naših sodelavcev in sodelavk z delovnimi pogoji ter možnostmi izobraževanja in usposabljanja. Rezultate te ankete, ki jo opravljamo med našimi zaposlenimi, uporabljamo za naš nenehni nadaljnji razvoj in ustvarjanje čim boljšega delovnega okolja.

Projekt CO2
Projekt CO2
 
Radi beremo
Radi beremo
 
Za lepšo prihodnost otrok
Za lepšo prihodnost otrok