Surovine
Surovine

Za zaščito „zelenih pljuč“ našega planeta

Gozdovi so „zelena pljuča“ našega planeta. S svojo sposobnostjo vezave ogljikovega dioksida in proizvodnje kisika imajo življenjsko pomemben vpliv na naše podnebje. Za dolgoročno zaščito gozdov in s tem povezano ohranjanje najpomembnejše surovine – lesa si prizadevamo tudi pri HOFERju, saj morajo naši dobavitelji za proizvodnjo naših izdelkov uporabljati le les in lesne materiale iz trajnostnega gozdarstva. Trajnostno pri tem pomeni, da je posek v gozdovih vedno enako velik kot prirastek.

Certifikati prinašajo varnost

Naš ambiciozno zastavljen cilj je, da bodo dolgoročno vsi izdelki s sestavnimi deli iz lesa in papirja v naši ponudbi izvirali izključno iz certificiranih virov. To pomeni, da imajo vsi izdelki certifikat FSC® (Forest Stewardship Council® – Svet za nadzor gozdov), znak PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Cerification – program za potrjevanje certifikacije gozdov) ali so narejeni iz recikliranega materiala. Naša zahteva, da za izdelke jamčita organizaciji FSC in PEFC ali pa so izdelani iz recikliranega materiala, velja za celotno majhno pohištvo in uporabne predmete z lesenimi sestavnimi deli kot tudi za izdelke iz celuloze s področja higiene in pisalnih potrebščin.

Za oglaševanje izdelkov s certifikatom FSC morajo biti izpolnjena določena merila, kar preverimo z internim preverjanjem. Že zdaj so na primer številni naši higienski in drugi izdelki narejeni iz certificiranih trajnostnih surovin. Tako skupaj z dobavitelji prispevamo k varovanju naših „zelenih pljuč“ in še posebej naravnih rezervatov, narodnih parkov in pragozdov.

Trajnostna nabava papirja z znakom za okolje

Na področju papirnatih izdelkov je znak za okolje – poleg FSC, PEFC in recikliranega materiala – eno najpomembnejših priznanj za odgovorno ravnanje s surovinami.

Tudi pri tiskanju našega letaka, ki o novostih v naši ponudbi tedensko obvešča na tisoče gospodinjstev, upoštevamo merila glede varovanja surovin. Naš letak je izdelan izključno iz recikliranega papirja s certifikatom FSC.

Projekt CO2
Projekt CO2
 
Karitas zbiralna akcija
Karitas zbiralna akcija
 
Nasmeškotki
Nasmeškotki