Surovine
Surovine

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž 

Akvakultura

Pojem akvakultura pomeni vzrejo rib in morskih sadežev v ribogojnicah, ki so zaradi preveč intenzivnega ribolova v svetovnih morjih in celinskih vodah v svetu vedno bolj pomembne. Trajnostno ravnanje s surovinami in odpadnimi vodami v povezavi s strogimi ekološkimi smernicami za živalim prijazno vzrejo in gostoto naseljenosti ter prepoved preventivne uporabe kemikalij in antibiotikov so nujni ukrepi za zagotavljanje čim manjšega vpliva na morski ekosistem. Pri HOFERju tako – vedno, ko je mogoče – kupujemo blago iz nadzorovanih akvakultur (za to jamčijo na primer organizacije GLOBALG.A.P., ASC, BIO).

ASC (Aquaculture Stewardship Council)

ASC je organizacija, ustanovljena leta 2009 pod okriljem Svetovne organizacije za varstvo narave (WWF), ki se po vsem svetu zavzema za odgovorno ribogojstvo.

V obratih, ki imajo certifikat organizacije ASC, veljajo izjemno stroge zahteve glede zaščite rib. Tako se antibiotiki uporabljajo samo pod veterinarskim nadzorom in za zdravljenje bolnih živali. K pobudam organizacije ASC spada reden nadzor kakovosti vode kot tudi preverjanje ribje hrane, ki ne sme prihajati iz ogroženih virov. Poleg tega je treba v obratih s certifikatom ASC spoštovati ustrezna socialna merila in ustvarjati dobre delovne razmere. Diskriminacija, delo otrok in prisilno delo so prepovedani, zagotoviti pa je treba pravično plačilo in upoštevanje varnostnih standardov.

HOFERjeva ponudba ribjih izdelkov z logotipom ASC dopolnjuje ponudbo izdelkov s temno modrim logotipom organizacije MSC (Marine Stewardship Council). Logotip ASC nosijo izdelki iz odgovornega ribogojstva, logotip MSC pa označuje tiste izdelke, ki izvirajo iz trajnostnega ribolova. Oba logotipa našim kupcem služita za orientacijo, katere ribje izdelke lahko uživajo brez slabe vesti.

Datum ribolova oz. časovno obdobje ribolova

Na embalaži naših izdelkov iz rib in morskih sadežev sta, če je le mogoče, navedena tudi datum oz. časovno obdobje ribolova, s čimer se kupci lahko prepričajo o preglednosti naše morske ponudbe.

Delfinom prijazen ribolov

Organizacija Earth Island Institute po vsem svetu nadzoruje podjetja, ki lovijo tuna, in za njegov lov oblikuje standarde. Če je na izdelku odtisnjen logotip Dolphin Safe, ki ga podeljuje ta organizacija, so lahko naši kupci prepričani, da pri lovu na tuna delfini niso bili ogroženi, prav tako pa je bil obvarovan morski ekosistem.

GLOBALG.A.P.

Organizacija GLOBALG.A.P. izvaja sistem za certificiranje, ki temelji na svetovnih prostovoljnih standardih za zagotavljanje kakovosti kmetijskih izdelkov. Ribogojnice, ki so pridobile ta certifikat, delujejo na okolju prijazen način, kar pomeni, da imajo majhen negativen vpliv na bližnji morski ekosistem in zdravil ne uporabljajo preventivno.

Ime ribiške ladje

Naši kupci se lahko o preglednosti naše morske ponudbe prepričajo tudi s podatkom o imenu ribiške ladje, ki je, če je le mogoče, navedeno na naših izdelkih iz rib in morskih sadežev.

Metode ribolova

Prednost dajemo izdelkom iz rib in morskih sadežev, ki so bili ulovljeni s trajnostnimi metodami ribolova. Te metode so med drugim tudi selektivne, kar pomeni, da zmanjšajo količino stranskega ulova ali se mu izognejo. Metodam ribolova, ki imajo negativen vpliv na morski ekosistem in niso skladne z načeli trajnosti, se pri proizvodnji naših izdelkov iz rib in morskih sadežev čim bolj izogibamo.

Mreža plavarica brez uporabe naprav za združevanje rib

Pri ribolovu z mrežo plavarico se s pomočjo majhnega pomožnega čolna krožno zajame jato rib. Na koncu se mreža, ki je dolga do 2.000 in visoka do 200 metrov, v spodnjem delu zadrgne in živali, ujete v t. i. mošnji, se nato potegne na krov. Pri tej metodi ribolova je količina stranskega ulova zelo majhna, za kar poskrbi posebej zasnovano izhodno okno v mreži in delno razrahljanje mreže.

Pri HOFERju dajemo prednost uporabi okolju prijaznejše metode ribolova z mrežo plavarico brez uporabe naprav za združevanje rib (ang. Fish Aggregation Devices oz. FADs). Naprave za združevanje rib so plavajoči objekti v obliki drevesnega debla ali splava, ki se lahko uporabljajo pri ribolovu z mrežo plavarico, da privabijo jato tunov. Pri HOFERju dajemo prednost tunom, ki so bili ujeti z mrežo plavarico brez uporabe naprav za združevanje rib ali pa z ribiško palico, saj ima ta metoda manjšo količino stranskega ulova.

MSC (Marine Stewardship Council)

MSC (Marine Stewardship Council oz. svet za nadzor morja) je neodvisna neprofitna organizacija, ki ribjim izdelkom in izdelkom iz morskih sadežev iz trajnostnega ribolova podeljuje znak kakovosti, s čimer prispeva k bolj zdravim svetovnim morjem. Logotip MSC zagotavlja, da je bila riba ulovljena skladno z okolju prijaznim ribolovom, ki ohranja ribji stalež za prihodnje rodove.

Naša ponudba ribjih izdelkov z logotipom MSC dopolnjuje ponudbo izdelkov s svetlo modrim logotipom organizacije ASC (Aquaculture Stewardship Council) Logotip MSC označuje tiste izdelke, ki izvirajo iz trajnostnega ribolova, logotip ASC pa nosijo izdelki iz odgovornega ribogojstva. Oba logotipa našim kupcem služita za orientacijo, katere ribje izdelke lahko uživajo brez slabe vesti.

Naprave za združevanje rib

Naprave za združevanje rib (ang. Fish Aggregation Devices oz. FADs) oz. zbiralniki rib so plavajoče platforme na morski gladini, ki se včasih uporabljajo tudi pri lovu na tuna. Te platforme privabljajo tune, poleg tega pa tudi druge morske živali, kot so želve in morski psi. Količine stranskega ulova so pri uporabi naprav za združevanje rib v sklopu lovljenja z okroglimi mrežami plavaricami praviloma zelo velike, če se okrogle mreže zapletejo okrog teh naprav. Zato pri HOFERju ne dovoljujemo uporabe naprav za združevanje rib.

Nezakonit ribolov (ribolov IUU)

Z uredbo za preprečevanje in odpravljanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova (angl. illegal, unreported and unregulated fishing s kratico IUU) poskuša Evropska unija dejavno ukrepati proti takemu načinu ribolova. Da lahko naše kupce prepričamo o dosledni sledljivosti naših izdelkov iz rib in morskih sadežev, so na vseh embalažah navedeni izčrpni podatki o poreklu ribe.

Označevanje izdelkov

Na deklaraciji izdelkov so navedeni vsi podatki, potrebni za popolno sledljivost rib.

Pelagična vlečna mreža

Lijakasto oblikovana lebdeča vlečna mreža, znana tudi kot pelagična vlečna mreža (tj. ki se ne dotakne morskega dna), se uporablja predvsem pri lovu na slanika, skušo, sardele, trsko ali morskega lososa. Mreža se počasi vleče pod gladino morja do globine 500 metrov, ujete ribe pa se zberejo v lijaku.

Pristanišče iztovarjanja

Pristanišče iztovarjanja je tisto pristanišče, v katerem ribiška ladja raztovori tovor na kopno. Vsem izdelkom iz rib in morskih sadežev v naši ponudbi je mogoče natančno slediti, kar pomeni, da lahko naši dobavitelji do potankosti opišejo, kako je izdelek potoval od ribiške ladje, pristanišča iztovarjanja, predelovalnega obrata do trgovin.

Ribolov z ribiško palico in dolgimi vrvicami (parangali) s posebnimi trnki z zavitim vratom (circle-hook)

Ribolov z ribiško palico velja za okolju zelo prijazno metodo, saj na ta način skoraj vedno ulovimo le želeno vrsto ribe. Tako se tradicionalno lovi predvsem tun, saj je bil za to ribjo vrsto lov z mrežami v celoti opuščen. Pri lovu na tuna se uporabljajo posebni trnki z zavitim vratom, ki so prilagojeni za lov na točno določeno ribjo vrsto, zaradi česar ni stranskega ulova drugih rib ali želv. Pri tem se ulovljene mladice izločijo in se nepoškodovane vrnejo v morje.

Ribolovna območja, kot jih je določila organizacija FAO

Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO) pri Združenih narodih je svetovna morja razdelila na 19 ribolovnih območij in jim dodelila številke. Na podlagi teh številk lahko kupec na embalaži razbere, v katerem morju ali sladki vodi je bila riba ulovljena.

Sledljivost

Pri HOFERju je pri vseh izdelkih iz rib in morskih sadežev zagotovljena natančna sledljivost. O sledljivosti se lahko prepričajo tudi kupci sami, saj so na izdelkih iz rib in morskih sadežev navedeni čim bolj izčrpni podatki o poreklu.

Stranski ulov

Ribe in druge morske živali, ki se pri ribolovu nenamerno ulovijo, imenujemo stranski ulov. Zavzemamo se, da bi bila njegova količina čim manjša. Tako dajemo pri HOFERju prednost metodam ribolova, ki so prijazne do okolja, skladne z načeli trajnosti in pri katerih se uporabljajo odprtine za pobeg morskih želv ali tjulnjev, zvočni signali za preganjanje delfinov ter posebno oblikovani okrogli trnki pri lovu na tuna. Poleg tega naši partnerji pri lovu na tuna za potrebe naših izdelkov ne uporabljajo naprav za združevanje rib (FAD). S temi ukrepi je količina stranskega ulova bistveno manjša.

Talna vlečna mreža

Pri ribolovu s talno vlečno mrežo se živali lovi z mrežami, ki se glede na vrsto živali vlečejo na globinah do 1.500 metrov nad morskim dnom. Take mreže se uporabljajo predvsem pri lovu talnih morskih živali, kot so navadne plošče ali kozice. Ribolov s talno vlečno mrežo praviloma privede do velikih količin stranskega ulova in negativno vpliva na morski ekosistem. Pri HOFERju se zato tej metodi ribolova izogibamo, če so na voljo druge možnosti.

Trajnostno ribištvo

Merila na področju trajnostnega ribištva upoštevajo raznolike vidike zaščite okolja in živalskih vrst, med drugim tudi to, da je gostota naseljenosti rib čim bolj enaka gostoti v naravi, da se preprečuje izlov in čim bolj zmanjša količino stranskega ulova ter zmanjšuje negativni vpliv na morski oz. rečni in jezerski ekosistem. Veliko naših izdelkov iz rib in morskih sadežev, ulovljenih v naravi, že ima moder logotip MSC, ki jamči, da predelano ribje meso in meso morskih sadežev izvirata iz ribolova, ki izpolnjuje različna trajnostna merila.

Ulov v naravi

Ribe, ulovljene v naravi, niso vzrejene v ribogojstvu in izvirajo neposredno iz morja (ribolovnih območij), jezer ali rek.

Projekt CO2
Projekt CO2
 
ZBIRALNA AKCIJA
ZBIRALNA AKCIJA
 
Za lepšo prihodnost otrok
Za lepšo prihodnost otrok