Surovine
Surovine

Mednarodni cilji

Na mednarodni ravni se pri HOFERju skupaj s celotno poslovno skupino ALDI SÜD zavzemamo za uresničitev ciljev glede trajnostne nabave izdelkov iz morskih sadežev in rib. Ti se dosegajo s pomočjo uresničevanja ciljev in zahtev na ravni posameznih držav ter se odražajo v politiki nabave rib.

Konkretni cilji se izpolnijo s pomočjo natančnih postopkov. Te postopke na rednih srečanjih razvijajo posebej za to oblikovane projektne skupine. Izsledki se nato povzamejo in zapišejo v obvezujočem katalogu ukrepov za trajnostno ocenjevanje ponudbe.

Nenehna preverjanja

Da se prepričamo, ali se naši mednarodni cilji dejansko uresničujejo, smo uvedli lasten sistem nadzora, s pomočjo katerega po eni strani nenehno preverjamo uresničevanje mednarodnih ciljev, po drugi strani pa se tako lahko vodstvo podjetja enkrat letno seznani z izsledki. Iz vseh naših prizadevanj oblikujemo ukrepe za izboljšave, ki jih upoštevamo v naših internih postopkih.

Fisch

Poleg tega se naši nabavniki pri razpisnih in nakupnih postopkih ravnajo po internem katalogu ukrepov. Ta vključuje vse cilje trajnostne nabavne politike, navedene v obliki konkretnih ukrepov.

Da smo vedno seznanjeni z novostmi na tem področju, smo v skupini HOFER oblikovali interne projektne skupine, ki jih sestavljajo odgovorni nabavniki in strokovnjaki za področje trajnosti. Člani posameznih projektnih skupin si na rednih srečanjih izmenjujejo informacije o novostih na področju trajnosti. Tako zagotovimo, da smo vedno seznanjeni z najnovejšimi dognanji.

Letna ocena kot osnova za prilagoditev nabavne politike

Vsako leto pri HOFERju ovrednotimo trenutno politiko nabave rib in jo po potrebi prilagodimo. Le tako lahko zagotovimo, da bo nabava izdelkov iz morskih sadežev in rib po načelih trajnosti uspešna na dolgi rok.

Projekt CO2
Projekt CO2
 
ZBIRALNA AKCIJA
ZBIRALNA AKCIJA
 
Za lepšo prihodnost otrok
Za lepšo prihodnost otrok