Surovine
Surovine

Ribe, ujete v naravi

Kupcem želimo ponuditi izdelke, ki spoštujejo načelo trajnosti. Za uresničitev tega cilja smo glede rib, ujetih v naravi, oblikovali naslednja merila:

 • izločitev nezakonito ujetega blaga;
 • izločitev tistih ribjih vrst, ki so na državnih ali mednarodnih seznamih za zaščito živalskih vrst navedene kot ogrožene vrste (threatened), prizadete vrste (endangered), skrajno prizadete vrste (critically endangered), zaščitene vrste (protected) ali vrste, katerih ribolov je časovno omejen (moratorium species);
 • preprečevanje ribolova na osiromašenih ribolovnih območjih;
 • preprečevanje ribolova ribjih vrst na kritičnih in zaščitenih ribolovnih območjih;
 • izogibanje posebno kritičnim metodam ribolova (talna vlečna mreža, mreža plavarica z zbiralniki rib);
 • prepoved uporabe dinamita in strupov za lov;
 • zmanjšanje stranskega ulova na minimum;
 • čim manjše poseganje v ekosisteme;
 • upoštevanje minimalnih družbenih standardov v sodelovanju z našimi dobavitelji na vseh ravneh proizvodnje – vse od ladje, predelovalca pa do trgovine.

Ribe iz ribogojstva

Nekatere ribje vrste in morski sadeži, kot so na primer panga, tilapija, postrv, losos in kozice, so vzrejene v ribogojnicah. Ker si tudi tam prizadevamo za zaščito okolja in živali, prisegamo na neodvisne nadzorne sisteme, kot sta na primer tisti v sklopu organizacije ASC (Aquaculture Stewardship Council) ali organizacije Global G.A.P., ki potrjujeta, da ribogojnice delujejo v skladu z dobro prakso. Tovrstni programi za pridobitev certifikata vključujejo obsežna preverjanja kakovosti vode, gostote naseljenosti živali, krmljenja in tudi delovnih razmer. 

V skupini HOFER pripravljamo edinstven projekt trajnostnega gojenja garnel v Indiji, v sklopu katerega na območju Zahodne Bengalije ustvarjamo pogoje za prehod na gojenje bio garnel.

Za ribe iz ribogojstva smo oblikovali naslednja merila:

 • zmanjšanje negativnih vplivov na (okoliško) floro in favno;
 • vrsti prijazno ribogojstvo in ustrezna gostota naseljenosti;
 • prepoved uporabe rib iz ulova v naravi kot krme;
 • stroge ekološke smernice pri nadaljnji predelavi;
 • prepoved uporabe iker in mladic iz ulova v naravi;
 • prepoved preventivne uporabe kemikalij in antibiotikov;
 • prepoved uporabe pospeševalcev rasti in hormonov;
 • onemogočenje pobega plemenic iz objektov;
 • optimalno delovanje sistemov za fekalije, odpadke in vodo;
 • prepoved gojenja gensko spremenjenih živali in uporabe rastlinskih krmil, ki so bila gensko spremenjena ali pa je bil za njihovo izdelavo uničen pragozd;
 • upoštevanje minimalnih družbenih standardov v sodelovanju z našimi dobavitelji na vseh ravneh proizvodnje – vse od ribogojnice, predelovalca pa do poslovalnice.

Pri HOFERJU smo več kot fer: v svoji ponudbi nimamo ogroženih ribjih vrst

Številnih ribjih vrst ni v naši ponudbi, saj je njihov stalež močno ogrožen. Tako na primer v naši ponudbi trenutno ne najdete rdečega okuna. Poleg tega se načrtno izogibamo naslednjim ribjim vrstam, če niso prejele certifikata MSC, ki jamči, da je bila riba ulovljena skladno z okolju prijaznim ribolovom:

 • jegulja,
 • navadni jezik,
 • nilski ostriž,
 • trnež (dimljen trebušni del),
 • oranžna sluzoglavka,
 • vahnja,
 • morski vrag,
 • list,
 • nežica,
 • ogrožene vrste tuna (npr. rumenoplavuti tun, velikooki tun in rdečeplavuti tun).

Pri tunu se že vrsto let držimo najstrožjih predpisov. Naši dobavitelji tako predelujejo izključno meso neogroženega črtastega tuna (t. i. skipjack) ali tuna s certifikatom organizacije MSC (Marine Stewardship Council) iz zdravega ribjega staleža. Poleg tega sledimo tudi priporočilom Svetovne organizacije za varstvo narave (WWF) glede uporabe okolju prijaznih metod ribolova.

Ribji izdelki iz trajnostnih virov

Že vrsto let si aktivno prizadevamo za širjenje ponudbe izdelkov iz morskih sadežev in rib, ki izvirajo iz trajnostnega ribolova in ribogojstva. Za nas to pomeni naslednje:

 • širitev ponudbe certificiranih izdelkov iz ribogojstva (ekološke ribe, ASC, GLOBALG.A.P.),
 • širitev ponudbe certificiranih izdelkov iz rib, ulovljenih v naravi (MSC),
 • nakup rib iz zdravega ribjega staleža,
 • prehod na metode ribolova, ki zmanjšajo neželen stranski ulov mladic ali drugih živalskih vrst (npr. morskih psov, želv ali morskih ptičev). Sem med drugim spadajo:

  • mreža plavarica brez zbiralnikov rib,
  • ročne ribiške vrvice in parangali s posebnimi okroglimi trnki,
  • mreže s prilagojeno širino zank in druga sodobna tehnologija.

Iskanje alternativ

Našo ponudbo ocenjuje neodvisna nevladna organizacija Svetovna organizacija za varstvo narave (WWF), pri čemer tesno sodeluje z našim oddelkom nabave in strokovnim oddelkom za politiko družbene odgovornosti. Poleg tega pri oblikovanju ponudbe upoštevamo tudi ocene znanstvenikov ter različnih drugih nevladnih organizacij.

Če kateri od izdelkov dobi slabo oceno, na tej podlagi poiščemo morebitne alternative, ki bi jih lahko ponudili našim kupcem.

Področji trajnostnega ribištva in ribogojstva se nenehno razvijata, zato se preverjanja izvajajo enkrat letno, da lahko upoštevamo spremenjene razmere.

Projekt CO2
Projekt CO2
 
ZBIRALNA AKCIJA
ZBIRALNA AKCIJA
 
Za lepšo prihodnost otrok
Za lepšo prihodnost otrok