Surovine
Surovine

Gojenje garnel v Indiji: izhodišče

Razpoložljivost trajnostno gojenih kakovostnih garnel je po svetu že vrsto let zelo omejena. Z gojenjem garnel najpogosteje žanje dobičke le nekaj velikih proizvajalcev, ne pa ljudje iz držav izvora, ki jih dejansko gojijo. Prav v delih Indije, kjer ima gojenje garnel dolgo tradicijo in spada med najpomembnejše vire dohodka, so gojitelji garnel pogosto čisto pri repu proizvodne verige.

Da bi lahko preživeli, ti pridelovalci na majhni površini pogosto gojijo veliko preveč garnel. Vdor tako intenzivne oblike pridelave v konvencionalno gojenje garnel dolgoročno povzroča ogromne okoljske probleme. Z izsekavanjem dreves mangrov denimo propada pomemben ekosistem ribjih mladic, okolje pa še dodatno bremeni intenzivnejša raba kemikalij za zatiranje povzročiteljev bolezni.

V skupini Hofer smo začeli z edinstvenim projektom gojenja garnel

Negotov položaj gojenja garnel v številnih delih sveta nas je spodbudil k ukrepanju. Zaorali smo ledino in začeli z obetajočim projektom. Njegov cilj je vzpostavitev okoljsko vzdržnejšega gojenja garnel v indijski zvezni državi Zahodna Bengalija. Pri projektu nas podpirajo dolgoletni dobavitelj HMF Food, Avstrijska razvojna agencija (ADA) in Avstrijska razvojna banka. Avstrijska razvojna agencija po eni strani svetuje pri izvajanju projekta, po drugi strani pa kot agencija za avstrijsko razvojno sodelovanje vseskozi nadzoruje uresničevanje pobude s pomočjo projektnih poročil in obiskov krajev, kjer se projekt izvaja.

Priprave na projekt gojenja garnel potekajo že več let. Območje v Zahodni Bengaliji, kjer se izvaja projekt, je bilo prvič ocenjeno leta 2012, preverjena pa je bila tudi njegova primernost za okoljsko vzdržnejše gojenje garnel. V skupini Hofer smo skupaj s partnerji k sodelovanju najprej pritegnili vodje projektov, ki so na območju poiskali ustrezne gojitelje garnel. Izbrane gojitelje smo nato prepričali o tem, kako pomemben je ta projekt za dolgoročno zagotavljanje njihovih virov preživetja.

VEČ SKUPNIH KORAKOV: PREHOD NA BIO GOJENJE IN DRUŽBENI PROJEKTI

Trajnostni projekt ima dve stopnji. Prvi korak je prizadevanje za okoljsko vzdržnejše gojenje garnel, v sklopu katerega bi približno 200 sodelujočih gojiteljev garnel pridobilo bio certifikat in dovoljenje, da svoje garnele prodajajo kot bio izdelek. Gojitelji se poleg tega izobražujejo na področju trajnostne naravnanosti in pridobivajo posebno izobrazbo s področja ekološkega gojenja. Kot spodbudo za nadaljnje izobraževanje jim v skupini Hofer zagotavljamo dolgoročen odkup garnel.

V drugem koraku je načrtovano izvajanje dodatnih ukrepov, ki presegajo zahteve ekološkega gojenja, npr. nasaditev nasipov za zaščito pred erozijo v primeru poplav in izvajanje družbenih projektov. Opravljeno delo in izvedene ukrepe s področja okoljskih in socialnih standardov bo preverjala presoja kakovosti.

Projekt CO2
Projekt CO2
 
ZBIRALNA AKCIJA
ZBIRALNA AKCIJA
 
Za lepšo prihodnost otrok
Za lepšo prihodnost otrok