Varovanje okolja
Varovanje okolja

Skrbnejše ravnanje z živili

Skladno z našo politiko družbene odgovornosti smo zavezani, da pri našem delovanju nastane čim manj odpadkov. Pri tem se v okviru naše strategije naslanjamo na dvoje. Po eni strani z živili ravnamo skrbno in v največji možni meri zmanjšujemo količino odpadkov v naših trgovinah in delovnih procesih, po drugi pa si še bolj prizadevamo za trajnostno naravnano, inovativno embalažo.

Izogibanje presežkom živil in odpadkom

Pri HOFERju nenehno skrbimo, da z izdelki ravnamo previdno in na način, da je presežkov čim manj. Bistvo pri tem sta naš premišljeni logistični sistem in ciljno usmerjeno naročanje izdelkov. Zaradi pregledne stalne ponudbe je obračanje izdelkov nadpovprečno hitro, kar nam omogoča, da so naši izdelki prodani hitro in praviloma pred iztekom roka uporabnosti. Če je le mogoče, morebitna neprodana živila še pred iztekom roka ponudimo po znižani ceni.

Če kljub temu pride do presežkov, na primer pri sadju in zelenjavi, kruhu in drobnem pecivu, te praviloma v odkup ponudimo kmetom. Tako se presežna živila uporabijo kot krma za živali. Nekatere trgovine sodelujejo tudi z dobrodelnimi organizacijami.

Varčevanje v lastnih vrstah

Odpadkom se skušamo izogibati tudi znotraj uprave.

Pogoj za zmanjšanje odpadkov v lastnih vrstah je natančen nadzor. Tako nadzorujemo količino različnih frakcij odpadkov, kot so na primer papir/karton, plastika, baterije MHE, odpadki itd. ter jih – kolikor je mogoče – recikliramo.

Projekt CO2
Projekt CO2
 
Radi beremo
Radi beremo
 
Za lepšo prihodnost otrok
Za lepšo prihodnost otrok