Varovanje okolja
Varovanje okolja

Odgovorno in okolju prijazno ravnanje z odsluženimi baterijami

Naše podjetje je odgovorno do okolja in naravnih virov, zato smo zavezani tudi k temu, da osveščamo in ozaveščamo širšo javnost o pravilnem ravnanju z odpadki. Z ločenim zbiranjem odpadnih baterij in akumulatorjev omogočimo recikliranje in ponovno uporabo kot vir surovin za nove izdelke ter poskrbimo za skrbno in odgovorno ravnanje s tovrstnimi odpadki.

Baterije in akumulatorji vsebujejo težke kovine, zato sodijo med nevarne odpadke. Odpadne baterije prinesite v naše trgovine, kjer jih lahko odvržete v zbirne škatle pri pakirnem pultu. Zbrane baterije nato predamo podjetju Recikel, ki jih ustrezno obdela in reciklira.

Projekt CO2
Projekt CO2
 
Radi beremo
Radi beremo
 
Za lepšo prihodnost otrok
Za lepšo prihodnost otrok