Načela družbene odgovornosti
Načela družbene odgovornosti

Podjetje HOFER se je v preteklih 10 letih v Sloveniji razvilo v trajnostno naravnanega trgovca z živili, ki prevzema odgovornost vzdolž celotne poslovne verige. Od leta 2014 vse obstoječe in načrtovane ukrepe združujemo v naši trajnostni iniciativi Danes za jutri.

Zavezujoč temelj za naše celostno trajnostno ravnanje ter razumevanje odgovornosti in odgovornega vodenja podjetja predstavljajo naša "Načela družbene odgovornosti". 

Kot del skupine ALDI Süd smo pri HOFERju julija 2016 javnosti prvič predstavili "Mednarodno poročilo o odgovornosti podjetja" (na kratko CR poročilo), v katerem povzemamo rezultate dela doseženega onkraj meja držav članic našega podjetja. Podkrepljeno s številnimi konkretnimi primeri poročilo povzema naše pretekle kot tudi prihodnje cilje na tem področju. Poročilo v izvirniku (nemški ali angleški jezik) najdete na povezavi: http://cr.aldisouthgroup.com.

Za lepšo prihodnost otrok
Za lepšo prihodnost otrok
 
Radi beremo
Radi beremo
 
Za medeno prihodnost
Za medeno prihodnost