Negujmo spoštovanje
Negujmo spoštovanje

Spoštovanje je več kot beseda. Je vrednota, ki jo moramo negovati. Vsak dan.

Spoštovanje je temeljna pravica nas vseh, a je žal še vedno prevečkrat kršena. Ena najbolj razširjenih oblik nespoštovanja oz. kršenja človekovih pravic je nasilje nad ženskami.

Negujmo spoštovanje

Pri HOFERju se zavedamo svoje družbene odgovornosti in verjamemo, da lahko tudi posameznik spremeni svet na bolje. V sklopu naše iniciative Danes za jutri smo se povezali s Sekcijo varnih hiš, materinskih domov in sorodnih organizacij pri Socialni zbornici Slovenije, osrednjim strokovnim združenjem na področju socialnega varstva v Sloveniji, in pripravili projekt Negujmo spoštovanje, da bi osveščali in pomagali žrtvam nasilja.

Od 25. novembra 2017 pa do konca februarja 2018 smo del prihodkov izbranih izdelkov blagovne znamke Ombia namenili v sklad za terapevtske oddihe žensk iz varnih hiš in materinskih domov.

Hvala, ker spoštujete!

Nasilje nad ženskami je kaznivo dejanje. Opravičila zanj ni.

1. Še vedno vsaka 5. ženska postane žrtev nasilja.
2. Večino nasilja nad ženskami povzročijo moški, ki jih ženske dobro poznajo.
3. Delež nasilja, zlasti ko gre za nasilje v domačem okolju in partnerskih odnosih, je mnogo višji od uradnih podatkov.
4. Nevladne organizacije v Sloveniji ocenjujejo, da je nasilje prisotno v vsaki 5. družini v Sloveniji.
5. Na ravni Evropske unije je fizično in/ali spolno nasilje po 15. letu starosti doživelo 62 milijonov žensk.

Kot družba smo odgovorni, da nasilja ne prezremo, saj ne gre za individualni problem posameznic in posameznikov, temveč družbeni problem. Povzročiteljem moramo dati jasno sporočilo, da je njihovo vedenje nedopustno in nesprejemljivo, vsem žrtvam pa pokazati, da niso same in da imajo vso potrebno podporo.

Prvi koraki v globalnem boju proti nasilju nad ženskami so bili storjeni leta 1999, ko so Združeni narodi 25. november razglasili za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in s tem spodbudili svetovno kampanjo za pravice žensk.

Viri:
Društvo za nenasilno komunikacijo (Dostop 15. 11. 2017)
Zavod Emma, center za pomoč žrtvam nasilja (Dostop 15. 11. 2017)
Agencija EU za temeljne pravice – vseevropska raziskava o nasilju nad ženskami (Dostop 15. 11. 2017)

Za lepšo prihodnost otrok
Za lepšo prihodnost otrok
 
Poskrbimo za svoje zdravje
Poskrbimo za svoje zdravje