Prijatelji živali
Prijatelji živali

Prijatelji živali

Živali v naših življenjih igrajo prav posebno vlogo in nikakor ni dovolj, da se nanje spomnimo le ob posebnih dnevih. Zato smo si ob Svetovnem dnevu živali zadali nalogo, da se bomo z vso resnostjo posvetili temam s tega področja in vsak mesec naredili nekaj dobrega za živali in družbo. Naš cilj je sprememba človekovega odnosa do okolja in sobivanja nasploh, zato bomo predvsem osveščali, ne bomo pa seveda pozabili tudi na priboljške.

Podpiramo društvo Tačke pomagačke

V letu 2017 smo postali ponosni podpornik prostovoljnega slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke. Humanitarno, nepridobitno društvo fizičnih oseb že od leta 2007 deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. S terapevtskimi pari, ki jih tvorijo terapevtski psi in njihovi vodniki, pomagajo pomoči potrebnim po celi Sloveniji.

Terapevtski psi so ustreznega značaja, šolani, veterinarsko pregledani in za svoje delo še dodatno usposobljeni. Spodbudno vplivajo na izboljšanje počutja in zdravja, kar potrjujejo številne znanstvene raziskave. Vse več strokovnega osebja v bolnišnicah, zavodih, domovih za starejše, šolah in vrtcih je enotnega mnenja, da lahko psi odločilno pripomorejo k psihofizičnem napredku posameznikov. Ker so spretni motivatorji, so dobrodošli pri delu z otroki s posebnimi potrebami, s posamezniki po poškodbah, z onkološkimi bolniki, z oslabelimi, s pacienti z nevrološkimi in degenerativnimi obolenji. Psi razveseljujejo in opogumljajo, uspešno premostijo zadrege ob človeški zadržanosti in odločilno pripomorejo k sproščenemu delovnemu vzdušju. Posameznike ali skupino spodbujajo k aktivnemu sodelovanju, zato so odlični sopotniki tudi mladim in otrokom v vrtcih in šolah z rednim ali prilagojenim programom.

Pomoči potrebnim namenili 33.000 ur prostovoljnega dela

V Društvu Tačke pomagačke deluje 62 terapevtskih in 8 pripravniških parov. V letu 2016 so opravili skoraj 3.000 prostovoljskih terapevtskih ur. V desetih letih delovanja društva pa so opravili prek 11.000 ur. Ker vodnik terapevtskega psa za vsako opravljeno uro dela v povprečju porabi še najmanj dve dodatni uri za pripravo, je število ur bistveno višje. Tačke pomagačke so pri izvajanju terapij s pomočjo psov v desetih letih namreč namenile več kot 33.000 ur svojega prostega časa.

Svoja znanja in svoj prosti čas namenjajo različnim programom:

  • terapija s pomočjo psov (Animal Assisted Therapy – AAT),
  • dejavnost s pomočjo psov (Animal Assisted Activity – AAA),
  • izobraževanje s pomočjo psov (Animal Assisted Education - AAE),
  • program R.E.A.D.® (Reading Education Assistance Dogs) – Beremo s tačkami,
  • družabništvo,
  • osveščanje otrok in mladostnikov v vrtcih, šolah in na različnih prireditvah.

V podjetju HOFER smo podporo društvu izkazali s finančnimi sredstvi, namenjenimi programu R.E.A.D® (Reading Education Assistance Dogs), ki sovpada z našim trajnostnim projektom Radi beremo, s katerim v okviru iniciative Danes za jutri spodbujamo otroke in mladostnike k prebiranju kakovostnih vsebin. R.E.A.D® je svojstven program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in komunikacijske sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. Pes v programu R.E.A.D.® je izšolan terapevtski pes, ki skupaj s svojim vodnikom obiskuje šole, knjižnice in ostale ustanove ter posluša otroke pri branju.

Pri otrocih, ki berejo psu, je pogosto opazen napredek na mnogih področjih. Postanejo boljši bralci, pozabijo na svoje omejitve pri branju, prebrano besedilo lažje razumejo in se o njem pogovarjajo. Ko se sprostijo, so tudi samozavestnejši, kasneje imajo manj težav z branjem pred vrstniki. Tako postanejo tudi socialno spretnejši, manj ranljivi, lažje se vključujejo v druge dejavnosti. Zaradi prijetne izkušnje z veseljem posegajo po novih knjigah.

Veseli smo, da smo del zgodbe Društva Tačke pomagačke ki s svojim prostovoljnim in strokovnim delom že 10 let izboljšuje življenje vseh, ki pomoč resnično potrebujejo.

Več informacij o Društvu Tačke pomagačke najdete na njihovi spletni strani: http://www.tackepomagacke.si

Foto: Tanja Ristič in Luka Dakskobler

Zbiralna akcija očal
Zbiralna akcija očal
 
Vrečka dobrote
Vrečka dobrote