Projekt CO2
Projekt CO2

Nevtralizacija

Minimalno količino CO2, ki smo jo navkljub dolgoročnim prizadevanjem za zmanjševanje vpliva na okolje v letu 2018 vseeno proizvedli, smo izravnali s podporo trajnostnim projektom, certificiranim po mednarodnem CDM standardu in Gold Standardu 

Podjetje HOFER trgovina d.o.o. je za leto 2018 izničilo svoj ogljični odtis in postalo CO2 nevtralno po obsegu 1 in 2.

Predstavitev trajnostnih projektov

Proizvodnja energije iz biomase, Indija

Projektna dejavnost vključuje izgradnjo 20 MW elektrarne, namenjene proizvodnji električne energije iz biomase v Raipurju. Projektna dejavnost je usmerjena k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (CO2) s proizvodnjo električne energije iz ostankov obnovljive biomase, natančneje riževih lupin. Ker je biomasa CO2 nevtralno gorivo, je energija, ki jo elektrarna proizvede iz obnovljive biomase ogljično nevtralna in bo nadomestila električno energijo, ki je trenutno proizvedena z uporabo fosilnih goriv.

Projekt od plina do energije - odlagališče Ciudad Juarez, Mehika

Namen projekta je zmanjšati emisije toplogrednih plinov z zajemom in uporabo metana (CH4), ki se sprošča na odlagališču Ciudad Juarez. Zajeti metan se uporablja za proizvodnjo električne energije, namenjene oskrbi nacionalnega električnega omrežja. Metan se uporablja kot alternativni vir poceni, avtohtone in obnovljive energije. Poleg neposrednega zniževanja emisij CO2 z odstranjevanjem znatnega dela visoko onesnažujočega metana, se emisije CO2 znižujejo tudi posredno, s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, namesto uporabe fosilnih goriv.

Metro Delhi, Indija

Cilj projekta je vzpostavitev učinkovitega in sodobnega množičnega tranzitnega sistema. Mesto Delhi ima približno 14 milijonov prebivalcev in je tako drugo največje mesto v Indiji. Skupna dolžina metrojev, vključenih v projekt, je 102 km. Metro Delhi pričakuje prevoz 1,1 milijona potnikov na dan v povprečni dolžini približno 14 km. Zmanjšanje emisij se bo doseglo z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov na potniški kilometer, v primerjavi z običajnimi načini prevoza.

Izboljšanje energetske učinkovitosti elektrarne, Tajska

Projekt vključuje povečanje učinkovitosti proizvodnje električne energije z naknadno vgradnjo turbin. V osnovnem scenariju bi se upravljanje teh dveh turbin nadaljevalo brez kakršnega koli naknadnega dopolnjevanja do konca pričakovane življenjske dobe turbin. Nadgradnja sedanjih turbin bo povečala učinkovitost proizvodnje električne energije.

ZBIRALNA AKCIJA OČAL
ZBIRALNA AKCIJA OČAL
 
Nasmeškotki
Nasmeškotki