Projekt CO2
Projekt CO2

Nevtralizacija

Minimalno količino CO2, ki smo jo navkljub dolgoročnim prizadevanjem za zmanjševanje okoljskega vpliva v letu 2017 vseeno proizvedli, smo izravnali s podporo trajnostnim projektom, certificiranim po mednarodnem CDM standardu.

Podjetje HOFER trgovina d.o.o. je za leto 2017 izničilo svoj ogljični odtis in postalo CO2 nevtralno po obsegu 1 in 2.

Predstavitev trajnostnih projektov

VETRNA ELEKTRARNA V INDIJI

"Wind Power Project by Rajasthan Gum Private Limited"

Glavni namen projektne dejavnosti je proizvodnja elektrike z uporabo vetrne energije. Proizvedena električna energija se uporablja za oskrbo državnega elektroenergetskega sistema in prispeva k prizadevanjem za blažitev podnebnih sprememb, saj nadomešča uporabo fosilnih goriv.

ZAJEM PLINOV NA ODLAGALIŠČU ODPADKOV V ČILU

"Loma Los Colorados Landfill Gas Project"

Projekt predstavlja zajem bioplina, ki nastaja kot posledica razkroja odpadkov na odlagališču. Tako pridobljen bioplin se nato uporablja v plinski elektrarni kot gorivo za proizvodnjo električne energije, kar pozitivno vpliva na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

UPORABA ENERGETSKO UČINKOVITE RAZSVETLJAVE V INDIJI

"CFL lighting scheme – Bachat Lamp Yojana"

Cilj projekta je zamenjava žarnic gospodinjskih uporabnikov s kakovostnimi in energetsko učinkovitimi sijalkami dolge življenjske dobe. Na takšen način se ustvarijo prihranki porabe električne energije, kar vpliva na zniževanje emisij toplogrednih plinov.

Vir: Uradna dokumentacija, dostopna na spletni strani CDM.

Za lepšo prihodnost otrok
Za lepšo prihodnost otrok