Roza oktober
Roza oktober


NAGRADNA IGRA JE ZAKLJUČENA

Na Instagramu do 31. 10. objavite fotografijo zdravega načina življenja z vsaj ščepcem roza barve, dodajte hashtag #rozaoktober in nas označite (@hoferslo). 5 avtorjev najbolj kreativnih fotografij bomo nagradili z boni za nakupe v vrednosti 30 €!

Kaj naj bo na fotografiji? Karkoli: tekač v roza supergah, roza pentlja, roza šampinjoni, iz katerih pripravite odlično jed, ali karkoli drugega, povezanega s sporočilom roza oktobra.

Združimo moči in se skupaj zavzemimo za zdravje!

#hoferslo #veckotfer #rozaoktober #europadonna

Hoferjev Instagram profil se nahaja na @hoferslo / www.instagram.com/hoferslo.


PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE #ROZAOKTOBER

1. Organizator

Organizator nagradne igre "#rozaoktober" je Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (v nadaljevanju Hofer d.o.o. oz. organizator).

2. Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Instagram, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko,
  • so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati,
  • niso pravne osebe in
  • niso zaposleni oziroma njihovi družinski člani niso zaposleni v podjetju Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica.

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje je brezplačno.

3. Način sodelovanja

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od 30. 9. 2016 od 16:00 do vključno 31. 10. 2016 do 23:59:59 ustrezno s 5. členom teh pravil in pogojev objavili fotografijo na omrežju Instagram. 

4. Nagradni sklad

Avtorji 5 najbolj kreativnih objav po mnenju komisije bodo za nagrado posamično prejeli

  • vrednostne bone za nakupe v Hoferju v skupni vrednosti 30 €.

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Vrednostne bone je mogoče koristiti zgolj za nakupe v trgovinah Hofer, z neomejenim časom porabe, s posameznim nakupom, zaokroženim na 10 €. Vrednostni boni nimajo omejenega roka veljave. Posamezna fizična oseba, ki jo organizator šteje kot sodelujočega, lahko prejme samo eno izmed nagrad.

5. Potek nagradne igre

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči:

  • Na omrežju Instagram objaviti fotografijo, ki na kreativen način prikazuje zdrav način življenja, na njej pa je viden tudi kakršenkoli element v roza barvi, ter
  • objavi dodati hashtag #rozaoktober.

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat in objavi tudi več fotografij, nagrajen pa je lahko samo enkrat.

6. Izbor nagrajencev

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo komisija v 5 delovnih dneh po zaključku nagradne igre izbrala 5 glavnih nagrajencev, ki bodo prejeli vrednostne bone za nakup v Hoferju v skupni vrednosti 30 €.

Komisija, ki jo bodo sestavljali trije predstavniki organizatorja, bo izbor nagrajencev, ki ne bo javen, izvedla v prostorih organizatorja. Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

7. Obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo nagrajence objavil na svojem Instagram profilu in jih pozval, da se najkasneje v treh dneh od obvestila odzovejo, najkasneje v 8 dneh od žrebanja pa posredujejo vse potrebne osebne podatke: svoje ime, priimek, domači naslov, leto rojstva in kontaktno telefonsko številko. Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli. 

8. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator.

9. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov, domači naslov, leto rojstva, davčno številko, kontaktno telefonsko številko in kopijo osebnega dokumenta, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene.

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne akcije in za čas, ki ga določa informacijski pooblaščenec.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členu 7, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene.

10. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Instagrama,
  • vsakršne posledice, ki bi jo prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni akciji.

11. Splošne določbe

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo tudi s klikom na potrditev oziroma strinjanje s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri v sami aplikaciji.

Nagradna igra ni v nobeni povezavi z Instagramom niti ni na nikakršen način s strani Instagrama sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen organizator.

Pravila o sodelovanju so na voljo od 30. 9. 2016 na spletni strani www.hofer.si/rozaoktober, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja.

V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih e-poštnih naslovov ali z več različnimi Instagram profili, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Instagram in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavila na spletni strani www.hofer.si/rozaktober

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja:
e-pošta: facebooksymbolhoferpunktsi
telefon: 01 83 46 600

Lukovica, 30. 9. 2016

Za lepšo prihodnost otrok
Za lepšo prihodnost otrok
 
Poskrbimo za svoje zdravje
Poskrbimo za svoje zdravje