Za medeno prihodnost
Za medeno prihodnost

Pomagati čebelam je preprosteje, kot se zdi. Kako lahko prispevate sami?

 • Če imate vrt ali travnik, posadite medovite rastline.
 • Uporabljajte škropiva, ki za čebele niso škodljiva.
 • Skrbite za ohranjanje okolja in čistih voda.
 • Obiščite www.ohranimo-cebele.si in tudi drugim povejte, kako pomembne so čebele.
 • Uživajte lokalno pridelano hrano in čebelje pridelke.
 • Uporabljajte med namesto sladkorja.

Medovite travniške rastline: spominčica, travniška kadulja, različne vrste grabljišč, nokota in glavinci.
Medovite poljske rastline: detelje, kot so inkarnatka, švedska detelja, navadna turška detelja (esparzeta) in ajda.
Medovite vrtne rastline: zdravilne dišavnice, kot so meta, žajbelj, sivka, šetraj in materina dušica, še več medovitih vrtnih rastlin pa je med okrasnimi rastlinami. Vendar pazite, da ne sadite rastlin, ki rade podivjajo, saj lahko spodrinejo domače rastline.

Če upoštevate nekaj preprostih nasvetov, lahko balkon ali vrt v samo nekaj korakih spremenite v oazo za čebele:

 • Gojite čebelam prijazne rastline. Astre, zvončnice, nageljni ali cvetoča zelišča niso samo paša za oči, ampak tudi dragocena paša za čebele.
 • Odpovejte se pelargonijam, forzicijam, klekom in angleški travi, ki so za čebele in mnoge druge žuželke povsem nekoristne.
 • Ne uporabljajte kemično-sintetičnih preparatov za rastline, saj so za čebele zelo nevarni.
 • Pripravite gnezdišča za divje čebele – „divji kotički“ vrta, votla debla in brežine so odlična izbira.
 • Naredite hišico za koristne žuželke. Čebele si bodo v njej z veseljem poiskale dom.

Vsi lahko prispevamo svoj delež:

 • kmetovalci z upoštevanjem načel dobre kmetijske prakse pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS),
 • ljubiteljski sadjarji in vrtnarji z uvajanjem ekološke pridelave,
 • sadjarji s sajenjem žlahtnih in divjih sadnih dreves ter z ohranjanjem travniških sadovnjakov,
 • poljedelci in čebelarji s setvijo cvetočih poljščin in zelišč, ki cvetijo v brezpašnem obdobju,
 • izobraževalne ustanove s postavitvijo učnih vrtov in izobraževanjem otrok,
 • mediji z ozaveščanjem ljudi.

Glavno pašo našim čebelam nudijo medoviti gozdovi, ki zaradi onesnaževanja in klimatskih sprememb umirajo. Zato je treba takšna drevesa nadomestiti z drugimi, ki so bolj odporna. To so vrba, beli javor, ostrolistni javor, maklen, jesen, jerebika, brek, divja češnja, lipa, lipovec in pravi kostanj.

Ali ste vedeli?
Ali ste vedeli?