Za medeno prihodnost
Za medeno prihodnost

RAZISKOVALNI ČEBELNJAK

Ker ni nič samoumevno, morajo čebelarji in drugi strokovnjaki nenehno preverjati, da so čebelji pridelki varni in kakovostni, saj s tem skrbijo za razvoj čebelarstva in ustrezen nadzor.

Pri HOFERju smo se zato v partnerstvu s Čebelarsko zvezo Slovenije odločili, da predvsem v raziskovalne in izobraževalne namene v našem upravno-logističnem centru zgradimo raziskovalni čebelnjak, ki bo med drugim namenjen:

  • proučevanju vpliva okolja na čebelje pridelke (med, cvetni prah, propolis);
  • analizi kakovosti čebeljih pridelkov, kar doprinaša k oblikovanju in nadgradnji zbirke podatkov o njihovih hranilnih in funkcionalnih lastnostih in je pomembno tako s stališča vključevanja teh pridelkov v prehrano ljudi kot tudi za boljše razumevanje prehranskih potreb čebel;
  • testiranju pripomočkov za pridobivanje čebeljega strupa;
  • praktičnemu izobraževanju čebelarjev in čebelarjev začetnikov.

Izsledki večletnih raziskav bodo uporabni za slovenski in širši prostor ter relevantni za celotno čebelarsko stroko. Pri projektu bodo sodelovali strokovnjaki s Čebelarske zveze Slovenije in drugi raziskovalci s področja čebelarstva.

HOFERjev raziskovalni čebelnjak je certificiran za ekološko pridelavo medu in cvetnega prahu.

Čebelnjak je izdelan v kranjskem slogu – po zgledu tipičnih čebelnjakov na slovenskih tleh. Zgrajen je iz smrekovega lesa iz slovenskih gozdov. Na strehi je opremljen s fotocelicami, s katerimi pridobivamo energijo za delovanje tehtnic, ki tehtajo posamezne panje ter s tem kažejo, koliko je čebelja družina pridelala medu. Panji so obarvani v barvah projekta Danes za jutri.
V čebelnjaku živi 20 čebeljih družin kranjske sivke, na vrhuncu njihovega razvoja pa bo v njem bivalo predvidoma več kot 1,2 milijona čebel.

Kako v HOFERju skrbimo za čebele?

Od naših dobaviteljev zahtevamo nadzor nad uporabo pesticidov pri gojenju sadja in zelenjave, poleg tega pa tudi nenehno dopolnjujemo linijo HOFERjevih ekoloških izdelkov. S HOFERjevim raziskovalnim čebelnjakom pa smo naredili še korak naprej. Pričeli smo s prodajo čebelam prijaznih izdelkov, na težavo pa ne opozarjamo samo svojih kupcev, temveč tudi svoje zaposlene in poslovne partnerje.

Ali ste vedeli?
Ali ste vedeli?
 
Kako lahko pomagate sami?
Kako lahko pomagate sami?