Za medeno prihodnost
Za medeno prihodnost

RAZISKOVALNI ČEBELNJAK

Ker ni nič samoumevno, morajo čebelarji in drugi strokovnjaki nenehno preverjati, da so čebelji pridelki varni in kakovostni, saj s tem skrbijo za razvoj čebelarstva in ustrezen nadzor.

Pri HOFERju smo se zato v partnerstvu s Čebelarsko zvezo Slovenije odločili, da predvsem v raziskovalne in izobraževalne namene v našem upravno-logističnem centru zgradimo raziskovalni čebelnjak, ki bo med drugim namenjen:

  • preučevanju vpliva okolja na čebelje pridelke – analiza njihovih pridelkov bo pokazala, kako onesnaženo je naše okolje,
  • analizi kakovosti čebeljih pridelkov: izsledki bodo pripomogli k oblikovanju baze o hranilnih lastnostih cvetnega prahu, kar je potrebno za boljše razumevanje prehranskih potreb čebel,
  • oblikovanju nasvetov glede uživanja čebeljih pridelkov, predvsem cvetnega prahu.

Izsledki večletnih raziskav bodo uporabni za slovenski in širši prostor ter relevantni za celotno čebelarsko stroko. Pri projektu bodo sodelovali strokovnjaki s Čebelarske zveze Slovenije in drugi raziskovalci s področja čebelarstva.

Čebelnjak je izdelan v kranjskem slogu – po zgledu tipičnih čebelnjakov na slovenskih tleh. Zgrajen je iz smrekovega lesa iz slovenskih gozdov. Na strehi je opremljen s fotocelicami, s katerimi pridobivamo energijo za delovanje tehtnic, ki tehtajo posamezne panje ter s tem kažejo, koliko je čebelja družina pridelala medu. Panji so obarvani v barvah projekta Danes za jutri.
V čebelnjaku živi 20 čebeljih družin kranjske sivke, na vrhuncu njihovega razvoja pa bo v njem bivalo predvidoma več kot 1,2 milijona čebel.

Kako v HOFERju skrbimo za čebele?

Od naših dobaviteljev zahtevamo nadzor nad uporabo pesticidov pri gojenju sadja in zelenjave, poleg tega pa tudi nenehno dopolnjujemo linijo HOFERjevih ekoloških izdelkov. S HOFERjevim raziskovalnim čebelnjakom pa smo naredili še korak naprej. Pričeli smo s prodajo čebelam prijaznih izdelkov, na težavo pa ne opozarjamo samo svojih kupcev, temveč tudi svoje zaposlene in poslovne partnerje.

Ali ste vedeli?
Ali ste vedeli?
 
Kako lahko pomagate sami?
Kako lahko pomagate sami?