Naša globalna področja usmeritve
Naša globalna področja usmeritve

Človekove pravice:

Naš vpliv uporabljamo za spoštovanje človekovih pravic.

Zavezani smo spoštovanju človekovih pravic ter izboljšanju življenjskih in delovnih pogojev v naših dobavnih verigah. Naša zaveza obsega izogibanje kakršnemu koli škodljivemu vplivu na človekove pravice, ki bi ga lahko povzročili, k njemu prispevali ali pa bili z njim neposredno povezani. Da bi dosegli resnično spremembo, smo vzpostavili široko paleto partnerstev z organizacijami, kamor spadajo dobavitelji, proizvajalci, trgovci na drobno, vlade in nevladne organizacije. Skupaj lahko izboljšamo življenja delavcev in njihovih družin na več različnih načinov, med drugim s spodbujanjem boljših delovnih in življenjskih pogojev za delavce in njihove družine, izplačilom pravične plače, opolnomočenjem žensk, zatiranjem otroškega dela in povečanjem preglednosti v naših dobavnih verigah.


Učinkovita raba virov:

Vire uporabljamo premišljeno in varujemo ekosisteme.

Trajnostne nakupne prakse so bistvene za dolgoročni uspeh našega poslovanja. Odgovorni smo za vse dejavnosti v naših dobavnih verigah in za vire, ki se jih uporablja pri proizvodnji naših izdelkov. Skupaj z našimi poslovnimi partnerji si bomo prizadevali za povečanje preglednosti in nenehne izboljšave v dobavnih verigah. Zmanjšali bomo odpadno hrano v okviru našega poslovanja in poskrbeli, da se bo druge industrijske odpadke ponovno uporabilo ali recikliralo. Pri podjetju HOFER Slovenija bomo do konca leta 2025 celotno količino embalaže ekskluzivnih blagovnih znamk zmanjšali za 15 % in poskrbeli, da jo bo mogoče 100 % reciklirati. Povečali bomo delež trajnostnih izdelkov, ki so na voljo našim kupcem. Naša želja je, da so naši izdelki izdelani na trajnosten način, okoljska in socialna merila pa upoštevamo v svojih globalnih dobavnih verigah – od surovin do končne proizvodnje.


Doseganje ničelnih izpustov ogljikovega dioksida:

Prispevamo svoj delež k omejevanju globalnega segrevanja ozračja.

Naša poslovna dejavnost pomembno vpliva na podnebje in okolje. To ni le rezultat izdelkov, ki jih prodajamo, pač pa tudi rezultat vseh naših poslovnih dejavnosti. Naš cilj je čim bolj zmanjšati okoljski odtis dejavnosti našega podjetja, kar bomo dosegli z znižanjem svojih izpustov toplogrednih plinov, prizadevali pa si bomo, da bodo okolju čim bolj prijazni tudi naši izdelki.

Kot del širše zaveze, da bi čim bolj zmanjšali vpliv naših izdelkov, bomo s svojimi poslovnimi partnerji sodelovali pri zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, v svojih dobavnih verigah pa bomo podpirali tudi projekte za zaščito podnebja.


Izbrani delodajalec:

Cilj podjetja HOFER Slovenija je postati izbrani delodajalec na slovenskem trgu, kar ustvarjajo:

  • s številnimi ukrepi na področju zaposlovanja, ugodnostmi za zaposlene ter več kot fer plačilom v trgovski panogi;
  • z rednim izvajanjem ankete zadovoljstva med sodelavkami in sodelavci ter uvedbo izboljšav, izvedbo številnih izobraževanj in promocijo zdravja na delovnem mestu;
  • z ukrepi, kot so npr. inovativni zaposlitveni model HOFER (po)polni delovni čas, Sabbatical, dodatno leto po porodniški, vplačevanje v 2. pokojninski steber za zaposlene, takojšnja pogodba za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom, avtomatično napredovanje skozi plačilne razrede, če se izpostavi le nekatere.
Za lepšo prihodnost otrok
Za lepšo prihodnost otrok
 
Radi beremo
Radi beremo
 
Projekt CO2
Projekt CO2